Vilsted Friskole er et trygt og overskueligt sted med ca. 120 elever, hvor vi har vi særligt fokus på de tre ord: Faglighed, Fællesskab og Nærvær.

Faglighed, fordi det er vigtigt, at lærerne tilrettelægger en undervisning, hvor hvert enkelt barn bliver mødt med faglig udfordring på det helt rigtige niveau.

Fællesskab, fordi børnene skal lære at udfolde sig sammen med andre og ikke kun definere sig i forhold til sig selv. Det er i mødet med andre mennesker, man bliver i stand til at kende sig selv.

Nærvær, fordi børn udvikler sig bedst, når de er omgivet af ægte nærværende voksne. Alle mennesker vokser, når vi bliver set og mødt. Herved kan vi frigøre energi til selv at udvise engagement og nærvær og dermed opnå bl.a. bedre indlæring.

Vilsted Friskole tilbyder aldersintegreret undervisning i tre stamklasser i alm boglige og kreative fag på folkeskoleniveau fra 0. til 8. klasse i en tryg og overskuelig skolehverdag, hvor barnets undervisning og udvikling er i centrum.

Vi har egen SFO og skolebus, som sørger for problemfri pasning og transport.

Her er morgensang og fortælling hver dag, tværfaglig undervisning, samarbejde på tværs af alder i en atmosfære, som styrker elevernes fornemmelse for fællesskab og demokrati.

Vilsted Friskole ligger i Vesthimmerland i nærheden af det 1000 hektar store genskabte vådområde, Vilsted Sø.