Skolens formål

 

Skolens formål er at udøve skolevirksomhed på grundlag af de grundtvig-koldske skoletanker, og ud fra et kristent livssyn er det skolens opgave i fællesskab med skolekredsen at udvikle et trygt, livsbekræftende, og lærdomsvenligt samvær, der i videst muligt omfang tilgodeser barnets personlige behov. Der drives friskole med elever fra børnehaveklasse-9. klasse.

 

IMGP4569D.gif