Vilsted Friskole tilbyder prøvefri 9. klasse til elever, som har gået på skolen i 8. klasse.

9. klasse på Vilsted Friskole

”En fri grundskole, der har elever i 9. klasse, er ikke forpligtet til at afholde folkeskolens prøver på skolen. Skolen kan i stedet meddele ministeriet, at den er prøvefri. Det skal fremgå tydeligt af skolens hjemmeside, at skolen ikke tilbyder folkeskolens 9. klasses prøver. Skolen skal orientere nye forældre om, at skolen ikke afholder prøver.”

”Elever fra en prøvefri skole skal til optagelsesprøve, hvis de efter 9. klasse vil fortsætte på en ungdomsuddannelse, hvor der er krav om et karaktergennemsnit.”

”Eleverne kan også vælge at gå op til folkeskolens prøver som privatister på en anden skole.”

Kilde: Undervisningsministeriet 

http://cms.uvm.dk/frie-grundskoler/proever-test-og-evaluering/skoler-uden-proever

 

 

Vilsted friskole tilbyder IKKE folkeskolens afgangsprøver, men derimod får hver enkelt elev en fyldestgørende udtalelse ved endt skolegang, hvori lærerne beskriver elevens faglige, personlige og sociale kompetencer. Efter 9. klasse på Vilsted friskole kan eleven gå direkte til optagelsesprøve og/eller samtale på en videregående uddannelse. Vilsted friskole samarbejder, som alle andre skoler i kommunen, med UU-vejlederne i Vesthimmerlands kommune. 

 

 

9. klasse i det daglige

Fagligheden og forventningerne til eleverne i 9. klasse vil højnes betydeligt i alle skolens fag. Undervisningen på en fri grundskole (som Vilsted Friskole) skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Det betyder overordnet, at elever, der forlader 9. klasse på en fri grundskole, skal have fået en undervisning, som giver dem de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.

 

Eleverne i 9. klasse deltager i emneuger, lejrskole og musical, da den grundtvig/koldske skoletradition også er vigtig på 9. årgang. Vi er ikke underlagt eksaminer og nationale test, derfor kan vi bruge tiden helt frem til skoleårets afslutning på undervisning. 

Rent praktisk vil 9. klasse i den daglige undervisning være sammenlæst med 8. klasse.

 

 

Projekt som afslutning

Eleverne i 9. klasse skal lave et tværfagligt afslutningsprojekt. Projektet strækker sig over to uger og ligger i slutningen af skoleåret. Eleverne er derfor taget ud af den almindelige undervisning. Den enkelte elev vælger hovedfag til projektet, samt min. to andre fag, som skal indgå i opgaven. Projektet består af en teoretisk og en praktisk del samt en performancedel. Eleven har i denne periode mulighed for daglig vejledning af faglærerne, ligesom skolens faciliteter er til rådighed for eleven. 

Projektet er individuelt og skal vises for lærere, forældre og evt. andre interesserede. Projektet munder ud i en evalueringsudtalelse fra de implicerede lærere. 

 

/Vedtaget i bestyrelsen den 14/3-2018