Bestyrelsen

Vilsted Friskole har en 7 mand stor bestyrelse bestående af forældrekreds og skolekreds.

I 2017 er nedenstående valgt til bestyrelsen. Alle er forældre til elever på skolen. 

Formand Michael Bagge Sjægten 30, 9670 Løgstør
Næstformand Dorte Hollands Keldhøjvej 1, 9670 Løgstør
Kasserer Gitte Greth Holkasmindevej 20, 9670 Løgstør
Sekretær Dorte Hollands Keldhøjvej 1, 9670 Løgstør
  Mikael Vittrup Rønbjergvej 261, 9681 Ranum
  Ulrik Pedersen Hobrovej 55, 9670 Løgstør
  Mette Buchardt Tinggårdsvej 22, 9670 Løgstør