Evaluringsresultater forår 2016:

Gruppeinddeling: Der er fuld enighed om, at gruppeinddelingen i lille- mellem- og storegruppe fungerer rigtig godt. Det øgede elevtal taget i betragtning vil der til det kommende skoleår være behov for en præcisering af, hvornår der samlæses, og hvornår der undervises på klassetrin.

Lektier: Forældrene har efterspurgt en udmelding fra lærerværelset vedr. lektier - omfang samt type. 

9. klasse: Forældre har henvendt sig for at høre om muligheden for en 9. klasse. Det undersøges i det kommende skoleår.

Blokfag: Vi har oplevet, at blokfagsundervisningen har været lidt svær gennemskuelig for forældre og elever. Det er vigtigt, at vi i det kommende skoleår bliver mere tydelige på fagfordeling samt undervisningens konkrete indhold.

 

Evalueringsresultater forår 2017: