Opfølgningsplan gældende for skoleåret 2016/2017:

Blokfag: Det faglige indhold i blokfagene skal tydeliggøres både fra skoleårets begyndelse og i løbet af skoleåret, så hverken elever eller forældre er i tvivl om hvilket fag, der arbejdes med hvornår, og hvad det faglige indhold er.

Ved skoleårets begyndelse udsendes den overordnede blokfagsplan. Ved fagskift udsender den pågældende lærer planen for forløbet.

Gruppeinddeling: Det skal tydeliggøres over for forældre i hvilke timer, der er samlæsning og hvilke timer, der læses klasseopdelt. 

Hver klasse skal have et klasseskema, hvoraf det fremgår.

9. klasse: Interessen for en evt. 9. klasse undersøges. Alle forældre inviteres til et debatmøde.

Lektiepolitik: På lærerværelset skal der tages stilling til, hvordan vi forholder os til elevers hjemmearbejde. Skal vores elever have hjemmearbejde? I givet fald hvilke typer, hvor meget og hvorfor?

 

Opfølgningsplan gældende for skoleåret 2017/2018: