Tilsyn

Som udgangspunkt pålægger Friskoleloven enhver friskole "at give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen". For at tilse at dette sker, vælges der en eller flere tilsynsførende, som hvert år afgiver en erklæring om undervisningsforholdene på skolen.

 

Se friskolelovens kap 3 vedr tilsyn

 

På Vilsted Friskole har forældrekredsen valgt at have to tilsynsførende, som ind i mellem kommer på besøg på skolen for at følge undervisningen.

De tilsynsførende på Vilsted Friskole for skoleåret 2010/11 er:

Jens Sørensen, Aggersundvej 237 9690 Fjerritslev

Anni Sørensen, Rugmarken 24B, 9690 Fjerritslev

 

 tilsyn_007_b.jpg