På Vilsted Friskole står vi mål med undervisningen i folkeskolen. Der udarbejdes inden skoleårets start planer for de enkelte fag på de enkelte årgange.

Planerne gøres tilgængelige for alle forældre i begyndelsen af skoleåret.