På Vilsted Friskole lever vi op til undervisningsministeriets slutmål.

Se evt. www.emu.dk/omraade/gsk-lærer