Forældresamarbejde

På Vilsted Friskole bestræber vi os på at have et meget tæt samarbejde med forældrene.Som forældre er man altid velkommen til at komme og deltage i undervisningen, eller til at komme og spørge til ens barns skolegang.Derudover er der behov for et lidt mere formaliseret samarbejde, og derfor tilbyder vi følgende tre former:

Klasseforældremøder:
Forældrene inviteres til forældremøde i august/september samt evt. i foråret, hvis det skønnes nødvendigt. Her fremlægges planer for skoleåret, og klassens/gruppens ve og vel drøftes.
  
Hjemmebesøg:
Klasselærerne kommer på besøg i hjemmet på elevens og forældrenes ”hjemmebane”.
Udover samtale om skoleforhold giver det mulighed for, at barnet kan fremvise værelset, kæledyret, byde på kaffe el.lign.
  
Samtaler på skolen:
Elev og forældre inviteres til en samtale på skolen. Klasselærerne indhenter på forhånd vurderinger fra elevens øvrige lærere.
Om efteråret deltager klasselærer, om foråret klasselærer og matematiklærer.
Hvis det skønnes relevant, kan andre lærere indkaldes. 
Hjemmebesøg og samtaler afvikles så vidt muligt efter følgende plan:
   
Klasse
Efterår
Forår
0. klasse Hjemmebesøg Samtaler
1. klasse Samtaler Samtaler
2. klasse Samtaler Samtaler
3. klasse Hjemmebesøg Samtaler
4. klasse Samtaler Samtaler
5. klasse Samtaler Samtaler
6. klasse Samtaler Samtaler
7. klasse Samtaler Samtaler
8. klasse Samtaler Samtaler

 


Forældrehjælp

På Vilsted Friskole er der ansat pedel til at forestå den daglige vedligeholdelse. Der er imidlertid brug for forældrenes hjælp til en del opgaver, som ligger udenfor almindelig dagligt vedligehold.
 
Rengøring:
En gang om ugen kommer forældrene efter tur og gør rent i klasseværelser og faglokaler. Bestyrelsen sørger for at udarbejde en turnusordning. Det fremgår af ugebrevet, hvem der står for tur. Den aktuelle rengøringsliste kan downloades under Links på forsiden.

 

Arbejdsdag:
Ca. to gange om året indkalder bestyrelsen til arbejdsdag, hvor forældrene bliver bedt om at løse forskellige vedligeholdelsesopgaver.

 

Kaffebord:
Skolen afholder fire store arrangementer om året, hvor der skal anrettes kaffebord.
Forældrene indkaldes gruppevis til at stå for dette.