Klassestørrelser

På Vilsted Friskole har vi valgt at samle alle årgangene i tre grupper: Lillegruppe, mellemgruppe og storegruppe. I lillegruppen kører 0. klasse separat fra resten af gruppen.

Til hver gruppe er der tilknyttet minimum to lærere, hvilket giver mulighed for at opdele gruppen og tilrettelægge undervisningen, så den tilgodeser elevernes behov bedst muligt. 

Vi sikrer herved en gruppestørrelse, som gør, at eleverne lettere finder kammerater og samarbejdspartnere både fagligt og socialt.

 

 0. klasse 8
 1. klasse 22
 2. klasse 11
Lillegruppe ialt 40
 3. klasse 14
 4. klasse 11
 5. klasse 12
Mellemgruppe ialt 37
6. klasse 17
7. klasse 10
8. klasse 14
Storegruppe ialt 41