Da vi i flere år ikke har tilbudt 9. klasse, er vores elever efter 8. klasse gået videre på en folkeskole eller på efterskole for at tage 9. klasse.