Skolepenge

For at tilgodese ministeriets krav om en vis egenfinanciering af driften opkræves der skolepenge.
Skolepengene opkræves månedsvis forud via Betalingsservice.
 
Skolepenge for  året 2017/2018
 
1. barn 0.-3. kl. 1.230
2. barn  0.-3. kl.    280 
3. og efterfølgende børn 0.-3. kl.       50
1. barn 4.-8. kl.  1.440
2. barn 4.-8. kl.     490
3. og efterfølgende børn 4.-8. kl.    260

 

Der er betaling i 11 rater, som forfalder i måneden forud.

Juli er betalingsfri.
Betalingen dækker:
Skolepenge, materialer, lejrskole, frugtordning, fredagsmad.

Fripladstilskud

Der kan søges tilskud til nedbringelse af skolepenge og til SFO betaling. Ansøgningsskema udleveres på skolens kontor eller downloades under "Links", som findes på forsiden.
 
Ansøgningsfrist for skoleåret 16/17: Senest d. 1. september.