Hvis man ønsker sit barn udmeldt, henvender man sig til skolelederen. 

Man betaler skolepenge for måneden ud + 1 måned. Det samme er gældende for SFO.