Skolereformens betydning

Posted by  admin  maj 21, 2014

4c4536541f31526da80c5dd453931b91.jpg

Forældre til elever på Vilsted Friskole var nysgerrige efter at høre om den nye skolereforms betydning for deres børn, da friskolen for nyligt holdt generalforsamling.

Skoleleder Jens Chr. Møller forklarede, at målet for undervisningen på frie grundskoler ifølge lovgivningen skal leve op til de mål, der er for undervisningen i folkeskolen.

Men da frie grundskolers tilskud pr. elev kun udgør 71% af det en folkeskoleelev tildeles, er det politisk besluttet, at frie grundskoler selv kan bestemme om, og hvordan, skolereformen implementeres.

På Vilsted Friskole har mange af tankerne i skolereformen imidlertid allerede vundet indpas for flere år siden. Jens Chr. Møller ridser her op, hvad elever og forældre kan se fem til efter sommerferien:

  • Skoledagens længde: I Vilsted ændrer vi ikke længden på skoledagen, fordi vi i forvejen har et højt niveau på både timetal og normering, og fordi vi fortsat ønsker, i visse forløb, at kunne tilrettelægge undervisningen både på tværs af alder, fag og det ellers fastlagte skema.

  • Lektiehjælp: De seneste år har der været en ugentlig fast lektietime i 3., 4. og 5. klasse, som har givet eleverne mulighed for at lave deres lektier med voksenhjælp og dermed holde fri, når skoledagen er slut.

  • Inklusion: Et af skolens vigtige fokuspunkter er ”fællesskab” – også i undervisningen. Derfor er det ikke nyt for friskolens lærere at skulle rumme børn med forskellige faglige og adfærdsmæssige færdigheder. Undervisningen foregår i aldersintegrerede grupper, hvor der sædvanligvis er to lærere.

  • Fokus på trivsel: I mange år har vi, med stor succes, ved hvert skoleårs begyndelse sat store og små elever sammen to og to i vores såkaldte hest-føl-par. For et skoleår er hest og føl hinandens faste venner, ligesom eleverne på tværs af alder sættes sammen i familiegrupper, som hver måned planlægger en fælles aktivitet. Begge ordninger øger elevernes trivsel, deres sociale kompetencer og modvirker mobning.

  • Undervisning på tværs: I skolens blokfag undervises der på tværs af fagene i projektorienterede forløb, ligesom eleverne i andre forløb undervises både på tværs af alder, interesse og fagligt niveau.

  • Bevægelse og ture ud i verden: Friluftsundervisning og undervisning uden for klasselokalet er et fast element af hverdagen på Vilsted Friskole. Skolens bus og den årlige lejrskole gør, at der både er ture til bibliotek, kunstmuseum, bondegård, skov, fjord, sø m.v. 

  • Mere musik: Morgensamlingen med sang, musik og fælles meddelelser er en fast bestanddel af skolens liv, og som et supplement til skolens egen musikundervisning tilbyder Vesthimmerlands Kulturskole undervisning på skolen.

  • SFO og mini-SFO: Vores skole-fritidsordning er et stort hit blandt børnene helt op til 4. klasse og vores SFO-pædagoger indgår i arbejdet med vores indskolingsbørn i vores mini-SFO, som på en god og tryg måde hjælpes til overgangen fra børnehave til skole.

Med skolereformen bliver engelsk fra 1. klasse obligatorisk i folkeskolen. Sådan bliver det også på Vilsted Friskole, der tilsvarende indfører engelsk fra 1. klasse fra næste skoleår. Ligeledes gælder det for tysk fra 5. klasse

"På Vilsted Friskole har vi allerede erfaringer med mange af elementerne i den nye folkeskolereform, mens andre elementer ikke passer ind i vores skole-hverdag. Vi vil bruge vores frihed til at udvikle vores skole i et tæt samarbejde mellem skolens bestyrelse, forældre, skoleleder og lærere – og altid have nærværet, fagligheden og fællesskabet i fokus," slutter Jens Chr. Møller.