MiniSFO

MiniSFO er for de børn, som skal begynde i 0 .klasse til august.

Målsætning for Vilsted Friskoles MiniSFO.
MiniSFO sikre en glidende overgang fra børnehave til start i 0 klasse.
Vores MiniSFO forløb er forbedrer børnene på skolelivet, med velfungerende rammer og engagerede voksne.

-Vi arbejder for at føre børnene fortrolig med skolens fysiske rammer.
-At se før skolestart får etableret et godt fællesskab/gode venner. Fællesforståelse for husets værdier/regler.
-Vi deltager i morgensang og fortæller time.
-En dagligdag vekslende mellem leg og tilrettede aktiviteter. Øve sig i at lytte, vente på tur, modtage en fællesbesked og rette sig efter den.
-Der arbejdes målrettet og struktureret omk. Børnenes sociale og personlige kompetencer og duelighed.
-Bogstaver, at kunne skrive sit navn.
-Rim og remser.
-Tal og farver, at kunne tælle det man ser.
-Fastholde motivation for tal, bogstaver, sang/musik, bevægelse og kreativitet

På Vilsted Friskole sikre vi dit barn en god begyndelse i MiniSFO hvor voksne tager ansvaret for at børn oplever.
-Nærhed
-Glæde
-Fællesskab
-Læring

Praktiske oplysninger
Børnene går her mandag til fredag fra kl. 8.00 til kl.12.30
Herefter overgår børnene til alm. fritter tid.

MiniSFO/SFOen følger skolens ferie kalender. Dog med undtagelse i sommerferien. Her holder SFOen åben i uge 27 og 32.
Børnehaven Storkereden holder ferielukket i uge 29-30

Alm SFO åbningstid.:
Mandag til Torsdag kl. 12.30 til kl. 16.30
Fredag lukker vi kl. 16.15

Ved sygdom eller andre kærkomment information til MiniSFO eller SFO. Kan henvendelse ske på følgende nummer. Sms'er er også velkomne.

MiniSFO/SFO tlf: 29 87 13 46.
Vilsted Friskole tlf: 98 67 60 42