Blokfag

På skoleskemaet finder man et fag, som hedder blokfag. Dette navn dækker over temabaseret undervisning, hvor følgende fag inddrages: Dansk, historie, kristendom, geografi, biologi og natur/teknik.
Temaerne vælges af lærerne, og planlægges for et skoleår ad gangen. Der vægtes ligeligt mellem dimensionerne: Natur og Kultur.
Blokfagsemnerne er inddelt i 2 hovedområder, der hver især tilgodeser en vigtig hjørnesten i børneskolen. Udfra hver enkelt overskrift er her nævnt de fagområder, der naturligt hører ind under.
 
 
 

Kultur:

Dansk, geografi, historie, kristendom, filosofi, samfundskundskab, medier

Natur:

Biologi, natur og teknik, matematik, fysik, kemi, geologi, vejret


 
Arbejdsformer i blokfag
De enkelte emner tager udgangspunkt i den kategori emnet tilhører.
Derudover tilstræber vi at arbejdsformen så vidt muligt tilgodeser ”de 7 intelligenser”. Dvs selvom emnet måske er af håndværksmæssig karakter, f.eks pileflet i gamle dage, vil det være oplagt at få noget historie og dansk med ind over emnet.
Alle eleverne har et ”blokfagshæfte” og alle forløbene skal synliggøres deri. Enten ved en form for logbog, skriftlige opgaver/noter til emnet, rapport med tegning af forsøgsopstilling, billeder osv.
Derudover har eleverne i mellemgruppe og storegruppe en ”blokfagmappe”