Emneuger

Vi har ca. tre emneuger om året, hvoraf den ene ligger fast. Det er teaterugen, hvor alle på skolen deltager i opførelsen af et teaterstykke.
De to andre uger er ligeledes for alle elever på skolen, og de ligger hhv. om efteråret og om foråret. 
Temaerne varierer fra år til år, men henter ofte inspiration fra følgende overskrifter: Natur, bevægelse, kunst.


fisk2.jpg